9 клас (новий н.р.)

Урок № 1: "Інформатика як наука та галузь діяльності людини"
Урок № 2: "Освітні інформаційні ресурси та системи"
Урок № 3: "Класифікація комп'ютерних мереж"
Урок № 4: "Призначення й структура Інтернету"
Урок № 5: "Способи під'єднання до Інтернету, функції провайдера"
Урок № 6: "Сучасні сервіси Інтернету"
Урок № 7: "Етапи розробки презентації. Вимоги до презентації"
Урок № 8: "Елементи дизайну презентацій"  
Урок № 9: "Проектування та розробка презентацій за визначеними критеріями" 
Урок № 10: "Використання діаграм у презентаціях. Гіперпосилання і елементи управління в презентаціях"
Урок № 11: "Елементи анімації. Друк презентації"
Урок № 12: "Розробка презентацій з елементами анімації"
Урок № 13: Тематичне оцінювання №1 з теми: "Інформаційні технології у суспільстві. Мережеві технології. Комп'ютерні презентації"
Урок № 14: "Класифікація загроз безпеці та пошкодження даних у комп'ютерних системах"
Урок № 15: "Захист даних. Загрози, що виникають при роботі в Інтернеті"
Урок № 16: "Налаштування параметрів безпеки в середовищі браузера" 
Урок № 17: "Безпечне зберігання та видалення даних"
Урок № 18: "Комп'ютерна модель та її переваги"
Урок № 19: "Поняття комп'ютерного експерименту"
Урок № 20: "Основні етапи комп'ютерного моделювання"
Урок № 21: "Карти знань"
Урок № 22: "Створення і опрацювання моделей на прикладах задач з різних предметних галузей"
Урок № 23: "Створення, опрацювання і дослідження інформаційних моделей на прикладах задач з різних предметних галузей"
Урок № 24: "Поняття комп'ютерної графіки"
Урок № 25: "Векторні зображення, їх властивості"
Урок № 26: "Векторний графічний редактор"
Урок № 27: "Створення малюнків з кривих і ламаних. Багатошарові зображення, розміщення об'єктів у шарах"
Урок № 28: "Створення простих векторних зображень"
Урок № 29: Тематичне оцінювання № 2 з теми: "Основи інформаційної безпеки. Комп'ютерне моделювання. Комп'ютерна графіка"
Урок № 30: "Створення складних векторних зображень"
Урок № 31: Аналіз тематичної роботи
Урок № 32: Узагальнення пройденого матеріалу


ІІ семестр
Урок № 33: "Табличні величини"
Урок № 34: "Елементи керування "багаторядкове текстове поле"" 
Урок № 35: "Введення та виведення табличних величин"
Урок № 36: "Алгоритм опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів; суми або кількості значень елементів, що задовольняють заданим умовам" 
Урок № 37: "Алгоритм опрацювання табличних величин: пошук елемента з найбільшим найменшим значенням, пошук заданого елемента"
Урок № 38: "Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів"
Урок № 39: "Складання і виконання алгоритмів знаходження сум і кількостей значень елементів"
Урок № 40: "Складання і виконання алгоритму пошуку значень"
Урок № 41: "Поняття комп'ютерної публікації. Види публікацій та їх шаблони"
Урок № 42: "Особливості роботи з графічними і текстовими об'єктами"
Урок № 43: "Алгоритм створення комп'ютерної публікації"
Урок № 44: "Створення простої комп'ютерної публікації на базі шаблону"
Урок № 45: "Проектування та створення комп'ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження"
Урок № 46: "Підготовка до тематичного оцінювання"
Урок № 47: Тематичне оцінювання №3: "Табличні величини та алгоритми їх опрацювання. Комп'ютерні публікації"
Урок № 48: "Поняття персонального навчального середовища"
Урок № 49: "Хмарні технології"
Урок № 50: "Синхронізація даних. Канали новин"
Урок № 51: "Етапи створення веб-сайтів"
Урок № 52: "Поняття мови розмітки гіпертексту"
Урок № 53: "Офісні веб-програми для створення спільних документів. Опитування з використанням онлайн-форм"
Урок № 54: "Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем"
Урок № 55: "Алгоритм виконання навчального проекту"
Урок № 56: "Виконання навчального проекту: визначення проблеми, теми та завдань проекту, розподіл ролей і планування колективної діяльності"
Урок № 57: "Виконання навчального проекту: добір засобів опрацювання даних, добір засобів подання результатів навчального проекту"
Урок № 58: "Виконання навчального проекту: розробку стратегії пошуку інформаційних матеріалів, пошук інформаційних матеріалів і їх аналіз"
Урок № 59: "Виконання навчального проекту: пошук інформаційних матеріалів і їх аналіз"
Урок № 60: "Виконання навчального проекту: аналіз результатів, підготовка матеріалів"
Урок № 61: "Виконання навчального проекту: підготовка матеріалів"
Урок № 62: "Виконання навчального проекту: захист проекту"
Урок № 63: "Розв'язання компетентнісної задачі: "Дні цікавої науки""
Урок № 64: "Розв'язання компетентнісної задачі: "Інтернет і наше життя""
Урок № 65: "Розв'язання компетентнісної задачі: "Комп'ютерні віруси""
Урок № 66: "Розв'язання компетентнісної задачі: "STEM-центр""
Урок № 67: Тематичне оцінювання №4 з теми: "Створення персонального навчального середовища. Розв'язування компетентнісних задач"
Урок № 68: "Аналіз тематичного оцінювання"
Урок № 69: "Розв'язання компетентнісної задачі: "Smart City""
Урок № 70: "Узагальнення пройденого матеріалу" 

Комментариев нет:

Отправить комментарий