11 клас (новий н. р.)

Урок № 1: "Поняття об'єкта і моделі. Типи моделей"
Урок № 2: "Моделювання як метод дослідження об'єктів"
Урок № 3: "Побудова Інформаційної моделі"
Урок № 4: "Поняття алгоритму. Виконавець алгоритму"
Урок № 5: "Базові структури алгоритмів. Графічне подання алгоритмів"
Урок № 6: "Створення та виконання алгоритмів" 
Урок № 7: "Етапи розв'язування задач за допомогою комп'ютера"
Урок № 8: "Поняття про мови програмування" 
Урок № 9: Тематичне оцінювання № 1 з теми: "Моделювання. Основи алгоритмізації"
Урок № 10: "Поняття ЕТ. Введення даних до комірок і редагування їх вмісту" 
Урок № 11: "Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора" 
Урок № 12: "Типи даних і формати їх подання. Використання формул" 
Урок № 13: "Використання формул в електронних таблицях"
Урок № 14: "Створення та настроювання діаграм, вибір типу діаграм. Побудова діаграм"
Урок № 15: "Призначення й використання основних математичних функцій табличного процесора"
Урок № 16: "Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора"
Урок № 17: "Сортування й фільтрація даних у таблицях"
Урок № 18: "Сортування та фільтрація даних"
Урок № 19: "Умовне форматування"
Урок № 20: "Умовне форматування (практична)"
Урок № 21: Підготовка до тематичного оцінювання
Урок № 22: Тематичне оцінювання № 2 з теми: "Системи опрацювання табличних даних"
Урок № 23: Аналіз тематичної роботи
Урок № 24: Узагальнення пройденого матеріалу


ІІ семестр
Урок № 25: "Поняття, призначення, класифікація баз даних. Поняття таблиці, поля, запису"
Урок № 26: "Основні етапи роботи з базами даних" 
Урок № 27: "Робота з готовою базою даних. Введення та отримання даних" 
Урок № 28: "Створення в базі даних таблиць. Зв'язки між таблицями в базі даних, їхні різновиди" 
Урок № 29: "Створення бази даних з кількома зв'язними таблицями"
Урок № 30: "Поняття запиту до реляційної бази даних"
Урок № 31: "Створення запитів у базі даних"
Урок № 32: "Структура веб-сайтів, різновиди веб-сайтів. Поняття про засоби автоматизованого розроблення веб-сайтів"
Урок № 33: "Автоматизоване створення веб-сайту"
Урок № 34: "Огляд сервісів Веб 2.0. Веб-спільноти. Вікі технології. Поняття блогу."
Урок № 35: Тематичне оцінювання №3 з теми: "Бази даних. Сучасні сервіси Інтернету."
Урок № 36: "Поняття презентації та комп'ютерної презентації"
Урок № 37: "Створення однієї презентації на базі іншої, відкриття та збереження презентацій"
Урок № 38: "Введення текстової та графічної інформації на слайдах. Додавання анімаційних ефектів до об'єктів слайда та до слайда"
Урок № 39: "Використання гіперпосилань та кнопок дії. Керування показом презентацій"
Урок № 40: "Джерела мультимедійної інформації й технологія Microsoft, призначені для її обробки"
Урок № 41: "Мета і методи обробки цифрових фотографій"
Урок № 42: "Середовище Flash, основні поняття"
Урок № 43: "Створення вмісту презентації"
Урок № 44: "Інші види анімації, ефекти часової шкали, морфінг, використання масок"
Урок № 45: "Додавання інтерактивності до презентації"
Урок № 46: "Використання звуку в презентаціях, синхронізація звуку з анімацією, керування звуком" 
Урок № 47: Тематичне оцінювання №4 з теми: "Основи створення комп'ютерних презентацій"
Урок № 48: "Показ учнями створених ними презентацій однокласниками"
Урок № 49: "Загальне обговорення і аналіз проектів"
Урок № 50: "Консультативний урок"
Урок № 51: "Консультативний урок"

Комментариев нет:

Отправить комментарий